• gl02
  • gl01
  • gl04
  • gl03

Perły Polskiej Gospodarki

Utrzymujące się w ostatnich latach wysokie ceny cynku i ołowiu w połączeniu z nadzwyczajną koniunkturą gospodarczą doprowadziły do uzyskania w 2007 roku rekordowo wysokich przychodów ze sprzedaży oraz najwyższych w historii Zakładów wskaźników ekonomicznych i zysku.

W konsekwencji, Spółka otrzymała prestiżowe wyróżnienie w VI edycji rankingu Perły Polskiej Gospodarki i zajęła III miejsce w kategorii firm o przychodach od 100 mln zł do 1 mld zł. Ranking Perły Polskiej Gospodarki opracowany został przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz magazyn Polish Market. 

Patronat honorowy nad imprezą objął wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.

Ogłoszenie wyników nastąpiło 21 listopada br. podczas uroczystej gali w  Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie w obecności przedstawicieli parlamentu, gospodarki, nauki i kultury. 

Nagrodę w imieniu Spółki odebrała Katarzyna Czarkowska-Badowska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej ZGH”Bolesław”S.A.