• gl02
 • gl01
 • gl04
 • gl03
Zaangażowanie kapitałowe ZGH”Bolesław”S.A. w spółkach zależnych wynosi:
 • HC „Miasteczko  Śląskie”S.A.  - 91,09%
  produkcja i sprzedaż cynku, ołowiu i stopów tych metali, kwasu siarkowego, kadmu metalicznego, metalu Dore’a 
  http://www.hcm.com.pl
 • BOLTECH Sp. z o.o. - 100%
  produkcja kruszyw dolomitowych, wyrobów elastomerowych i wyrobów cynkowych
  usługi przewozowe na rynku krajowym i międzynarodowym
  usługi w branży energetycznej (ciepłowniczej, dystrybucji gazu ziemnego oraz wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu)
 • Gradir Montenegro d.o.o. - 99,47%
  wydobycie rud polimetalicznych i ich przerób na koncentraty.
 • Agencja Ochrony Osób i Mienia KARO Sp.z o.o. - 100% udziałów
  usługi ochrony mienia i osób
  http://ochrona-karo.pl